Archief

AFAS InSite

InSite

Iedereen kan Insite 24/7 benaderen, met een computer, smartphone of iPad. Profiteer van de verschillende voordelen van Insite.

Met Employee Self Service en Manager Self Service laat u medewerkers en managers meer zelf doen. Customer Self Service is voor de klanten, zodat zij zichzelf kunnen inschrijven voor cursussen. Een sollicitant legt zijn eigen gegevens vast in Sollicitant Self Service.

Gebruik Insite om te informeren en om kennis te delen via processen, documenten, signalen en cockpits. Deel berichten digitaal met medewerkers en managers.

Met workflows verankert u processen in de organisatie. Workflowtaken worden via een vast proces uitgevoerd en komt automatisch bij de juiste medewerker terecht. Met Insite heeft u een digitaal dossier: Elektronische registratie van alle correspondentie, notities, evaluaties, etc. ten aanzien van medewerkers, werkgevers, debiteuren, crediteuren, cliënten, etc.