Online marketing strategie voor Ardanta

Online doelstellingen

De samenwerking tussen Gladior en Ardanta is gestart bij de lancering van doodgaanendoorgaan.nl, waarbij de opdracht was om dit platform bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. De samenwerking tussen Gladior en Ardanta is in de loop der jaren steeds meer geïntensiveerd, waarbij Gladior ook de volledige online marketing verzorgt voor alle initiatieven van Ardanta. De focus ligt hierbij met name op de corporate website ardanta.nl.

De inzet van online kanalen en middelen dragen bij aan de online doelstellingen die vanuit Ardanta worden afgegeven. De belangrijkste pijlers voor de afgelopen periode lagen onder meer op het vergroten van de naamsbekendheid/merkbekendheid, het optimaliseren van het bezoekersgedrag, activatie van klanten en de groei in websitebezoek.

Over Ardanta

Ardanta is een landelijk werkende uitvaartverzekeraar en onderdeel van a.s.r.  Ardanta is in de loop der jaren, door diverse overnames, uitgegroeid tot de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland. De meest recente overnames zijn Axent en Nivo. Ardanta is geen uitvaartverzorger, waarbij dit bij de meeste concurrenten wel het geval is.

Ardanta is allesbehalve een traditionele uitvaartverzekeraar en is vooral een praktische gids voor haar klanten en nabestaanden over zaken rondom uitvaart. Ardanta biedt graag een helpende hand met het regelen en adviseren over praktische zaken. Naast de website ardanta.nl hebben zij in 2013 doodgaanendoorgaan.nl ontwikkeld, waarbij informatie wordt gegeven over alle praktische zaken die bij een overlijden komen kijken.

Afgelopen jaar heeft het team bij Gladior een mooie stap gezet in professionalisering van de dienstverlening. Onze samenwerking is hierdoor intensiever, effectiever en van hogere kwaliteit. Als organisatie hebben wij behoefte om meegenomen te worden in de wereld van online marketing. Waar zetten we op in, waar zetten we niet op in, en wat zijn kanshebbers voor een pilot. Daarnaast is in onze business het meenemen van stakeholders erg belangrijk, en ook hier zet Gladior de juiste stappen. Kijkende naar afgelopen jaar ben ik dus meer dan tevreden over de samenwerking met Gladior als onze partner voor online marketing.,,


Fedor Achterkamp
Online Marketing Specialist, Marketing & Communicatie

Resultaten online marketing

De diverse doelstellingen, zowel hard en zacht, die vanuit Ardanta afgegeven waar Gladior zich hard voor inzet worden behaald. Deze doelstellingen worden grotendeels gezamenlijk bepaald, waarbij wij onszelf graag blijven uitdagen. De rode draad door alle jaren heen is het verbeteren van de merkbekendheid van Ardanta  Het meten van KPI’s als deze is altijd een uitdaging, maar door de inzet van de juiste mix van middelen hebben we er samen voor gezorgd dat er +50% stijging is gerealiseerd in merkgerelateerd zoekverkeer.

Ardanta legt ook ieder jaar de uitdaging neer om de unieke bezoekersaantallen te laten stijgen, waarbij we ook sterk rekening moeten houden met de kwaliteit van dit verkeer. Door te werken aan de merkbekendheid en diverse campagnes op te zetten worden deze doelen ieder jaar behaald en hebben we ook het afgelopen jaar weer gezorgd voor een stijging van 67% in bezoek.

Naast het feit dat Gladior verantwoordelijk is voor de inzet van online kanalen vinden wij het ook belangrijk om kennis over te dragen aan de medewerkers van de betrokken afdelingen binnen Ardanta. Door diverse disciplines samen te brengen, worden er kennissessies gegeven over de ontwikkelingen van het online speelveld waarin we ons bevinden en welke kansen hier liggen voor Ardanta.

Door de wisselwerking tussen de collega’s van Ardanta en het projectteam van Gladior is er een transparante samenwerking, Hierdoor kan er snel geschakeld en bijgestuurd worden op alle vlakken, waarbij de grote lijnen nooit uit het oog worden verloren.

Hoe is dit bereikt?

Doordat Gladior betrokken is bij alle aspecten van online uitingen, sluit de afstemming van de kanalen in de customer journey perfect op elkaar aan. Voor Ardanta, maar eigenlijk voor geen enkele organisatie, is er niet één customer journey die leidend is. Gladior stemt de inzet van middelen én de boodschap daarom ook zoveel mogelijk af op de specifieke type klant.

Advertising
Er worden verschillende advertising kanalen ingezet voor Ardanta. Voor de tekstadvertenties wordt zowel AdWords als Bing Ads ingezet. Door inzet van deze kanalen continu te monitoren en gezamenlijk te optimaliseren hebben we ervoor gezorgd dat dat de Adspend is gehalveerd, maar we wel een groei hebben bereikt in bezoekers en afgesloten premies. Daarnaast wordt Display advertising ingezet om te werken aan branding en merkbekendheid. Een ander belangrijk aspect is de inzet van affiliate marketing. In de wereld van vergelijken, moet Ardanta ook aanwezig zijn op vergelijkingswebsites.

SEO & Techniek
Het is van belang dat de website(s) van Ardanta SEO technisch goed in elkaar steken en geoptimaliseerd zijn om organisch goede posities te behalen. Gladior adviseert Ardanta op dit vlak en heeft hierover intensief contact met de diverse partners van Ardanta. Daarnaast is Gladior verantwoordelijk voor de inrichting en implementatie van Google Tag Manager en Google Analytics, waarbij we ervoor zorgdragen dat alle relevante gebeurtenissen en conversies meetbaar en inzichtelijk wordt gemaakt.

Conversie optimalisatie & Personalisatie
Ardanta heeft de strategie zo relevant mogelijk te communiceren, dus de juiste boodschap op het juiste moment voor de juiste persoon, via het juiste kanaal. Een goede gebruikerservaring op de website(s) van Ardanta hoort hier dan ook zeker bij. Gladior maakt gebruik van diverse tools om websitebezoek te analyseren en deze te optimaliseren. We zijn daarom ook gestart met de inzet van conversie optimalisatie, om ervoor te zorgen dat de website aan de hand van bijvoorbeeld A/B testen gebruiksvriendelijker wordt. Klanten van Ardanta worden daardoor sneller geholpen. Daarnaast zetten we ook al geruime tijd in op online personalisatie om de boodschap op de website af te kunnen stemmen op diverse typen bezoekers.

Dashboards
Doordat de inzet van de online kanalen divers is en deze bijdragen aan de online doelstellingen van Ardanta hebben we diverse dashboards ontwikkeld in Klipfolio. Op deze wijze heeft Ardanta op ieder moment inzicht in de voortgang van deze doelstellingen wordt er op verschillende niveaus gerapporteerd over de resultaten van de diverse campagnes.

Trots om voor te werken

Voor wie wij nog meer werken

In het kort

Opdrachtgever:
Bylandt

De opdracht:
Stijging in bezoekers en aantal conversies

Oplossing
SEO, SEA & Display advertising

Resultaat
90% stijging in bezoek en 200% stijging in conversies

Website
https://bylandt.com/nl/

>

In het kort

Opdrachtgever:
Ardanta

De opdracht:
Ardanta als uitvaartverzekeraar online positioneren

Oplossing
Complete online marketing strategie

Resultaat
50% stijging in branded zoekverkeer
67% stijging in websiteverkeer

Website
Ardanta.nl