Canonline.nl is een bijzondere speler in de wereld van printers en kantoorartikelen. In de met name productgedreven markt probeert het bedrijf zich te onderscheiden met klantgedreven oplossingen en service.

Diensten

  • Business consultancy
  • Data solutions
  • Design
  • Performance marketing
  • Webdevelopment

Over Canonline.nl

  • Onderdeel van Canon Business Center Noordoost
  • Webshop(s) met assortiment van printers tot kantoorartikelen
  • Vestigingen in Zwolle, Groningen en Varsseveld

Men wil het ‘gewone, buitengewoon goed doen’. Om dit te kunnen waarmaken heeft Gladior samen met Canonline.nl de complete digitale dienstverlening onder handen genomen en de transformatie naar een data gedreven organisatie in gang gezet.

Canonline.nl logo
Listen

Data analyse voor meer focus

Aan het begin van onze samenwerking beheerde Canonline.nl 3 verschillende webshops met een enorm breed assortiment – van plotters tot kantoorartikelen – en een zeer divers klantenbestand. Om meer focus aan te brengen binnen het (initiële) contact en ieder type klant de juiste dienstverlening te bieden hebben we middels een uitgebreide data analyse met elkaar een selectie van ABC klanten en hoofd- en bijproducten gecreëerd. Deze bevindingen zijn vervolgens doorvertaald naar een volledig nieuwe informatie architectuur.

Canonline.nl sfeer
Write

ERP als strategie, AFAS als motor

Binnen Canonline.nl wordt de ERP gedachte volledig omarmt. In aanvulling op Gladior heeft men daarom AFAS partners Flinker & Ecobit aangehaakt om het volledige interne proces waar mogelijk te automatiseren. Resultaat hiervan was onder andere dat er dankzij leveranciers koppelingen ten alle tijden een accurate voorraadstand en prijsstelling ter beschikking is. Dit maakte het voor Gladior mogelijk om middels een ERP-koppeling, het volledige klant-, order- (offline en online) en artikelbeheer (van PIM tot WMS) in AFAS Profit te beleggen. Door deze gezamenlijke strategie werd AFAS een motor die alle corporate doelstellingen haalbaar maakt.

Canonline.nl website screenshot
Produce

Van 3 webshops naar 1

Vanuit de duidelijke visie op doelgroep en doelstelling was vanaf het begin duidelijk: de huidige drie webshops moeten teruggebracht worden tot één webshop. Dé plek voor ondernemend Nederland om al haar kantoorartikelen te bestellen.

OCI-koppeling

Enkele bedrijven binnen het klantenbestand van Canonline.nl beschikken over een intern inkoopsysteem waarbinnen medewerkers hun inkopen kunnen plaatsen, om vervolgens automatisch goedkeuring bij hun managers te vragen. Onder het mom van “het gewone buitengewoon doen” kwam dan ook al snel de vraag bij Gladior: “hoe kunnen wij ook deze klanten helpen, zonder dat zij van de gewenste werkwijze moeten afwijken?”

Als antwoord hierop is een OCI-koppeling tussen Magento en het inkoopsysteem van de klant gerealiseerd. Hierdoor is ook de accurate artikeldata, inclusief eventuele klantafspraken uit AFAS, beschikbaar binnen het inkoopsysteem van de klant.

SSO-koppeling

Bij een organisatie waar het overtreffen van klantverwachtingen centraal staat, is het verlenen van goede service van groot belang! Met deze reden is door Canonline.nl naast een webshop ook een OutSite klantportaal opgezet. Binnen dit portaal kan iedere klant haar facturen inzien, gegevens bijwerken en inloggen op het service systeem indien ondersteuning op locatie gewenst is.

Ten behoeve van een optimale gebruikerservaring (UX) over de verschillende platformen, heeft Gladior een Single-Sign-On (SSO-koppeling) tussen Magento en AFAS OutSite ontwikkeld. Klanten kunnen hierdoor eenvoudig schakelen tussen de diverse platformen, zonder telkens opnieuw in te loggen. Zo kan een klant eenvoudig een service vraag insturen, om vervolgens geattendeerd te worden op een voor hun organisatie interessante actie.

Slimmer adverteren

De duidelijk gedefinieerde doelstellingen en doelgroep, in combinatie met een volledig geoptimaliseerde AFAS Profit omgeving, faciliteren in het zeer gericht targeten van potentiële klanten en het uitbouwen van bestaande klantrelaties.

Dit maakt echte data gedreven marketing mogelijk. Zo kunnen we data van de interne systemen koppelen aan externe data feeds om daarmee gerichter en relevanter te adverteren op marketplaces en zoekmachines. Vanwege de AFAS koppeling zijn deze altijd up-to-date. Op basis van gezamenlijk gedefinieerde business rules in combinatie met de binnen Profit belegde winstmarges, kunnen deze feeds en de hieruit voortvloeiende campagnes verder worden geoptimaliseerd.

Zo krijgen bestaande klanten interessante cross- & upsell artikelen te zien en worden ze, op basis van hun historische aankoopgedrag, ondersteund bij het tijdig bestellen van nieuwe voorraad. Het gevolg: minder waste en veel betere resultaten.

Canonline.nl impressie
Perform

Data analyse doorvertaald in inzicht, visualisatie en optimalisatie

De interactie van klanten en medewerkers met het platform leverde na livegang interessante data en daarmee inzichten op. Deze worden zowel door Gladior als Canonline.nl ingezet ten behoeve van verdere optimalisatie. Zo creëerden we real-time dashboards voor de focusgebieden: Marketing, Sales, HRM & Service/SLA. Goed voor interne narrowcasting van de bedrijfsresultaten en een uitermate goed startpunt voor vervolgtrajecten.

Groei in een krimpende branche

In fase één van onze samenwerking lag de focus vooral op (interne) automatisering en kostenbesparing. Inmiddels is deze verschoven naar een meer wervend karakter, met AFAS Profit als drijvende motor voor een data gedreven marketing strategie. De mensen bij Canonline.nl weten exact wat iedere klant nodig heeft en kunnen hier perfect op inspelen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het bedrijf enorm gegroeid is, in een tijd waarin ‘print’ eigenlijk krimpende is.

Toekomstgericht

De transformatie is in gang gezet en heeft een stevig fundament gelegd. Nu is het zaak hier op voort te bouwen. We hebben de data en de vrijheid om het digitale landschap van Canonline.nl verder te optimaliseren en uit te bouwen. You ain’t seen nothing yet!

Van GET naar GROW

#vanDatanaarDaadkracht

Blijven optimaliseren

We hebben diverse meetinstrumenten en rapportages voorhanden met de diverse platformen. Dit levert waardevolle inzichten op in het gebruik. Zo hebben we kunnen zien dat bepaalde onderdelen van het intranet niet optimaal gebruikt werden. Onze vervolgactie was het faciliteren van een extra training. Op deze manier blijven we de interactie met, maar ook tussen de platformen optimaliseren.

Van GET naar GROW