Een integrale aanpak om merkbekendheid te genereren.

Diensten

  • Business consultancy
  • Data solutions
  • Performance marketing

Over Ardanta

De samenwerking tussen Gladior en Ardanta is in de loop der jaren steeds meer geïntensiveerd, waarbij Gladior ook de volledige online marketing verzorgt voor alle initiatieven van Ardanta. De focus ligt hierbij met name op de corporate website ardanta.nl.

Ardanta logo
Listen

Aansluiten bij de propositie

Ardanta is niet zomaar een uitvaartverzekeraar. De organisatie wil met name door het geven van praktische tips een gids zijn voor haar klanten. Bijvoorbeeld via de website doodgaanendoorgaan.nl. De digitale strategie dient dan ook zoveel mogelijk bij deze propositie aan te sluiten. De belangrijkste doelen zijn het vergroten van de naamsbekendheid/merkbekendheid, het optimaliseren van het bezoekersgedrag, activatie van klanten en de groei in websitebezoek.

Ardanta sfeer

“Afgelopen jaar heeft het team bij Gladior een mooie stap gezet in professionalisering van de dienstverlening. Onze samenwerking is hierdoor intensiever, effectiever en van hogere kwaliteit. Als organisatie hebben wij behoefte om meegenomen te worden in de wereld van online marketing. Waar zetten we op in, waar zetten we niet op in, en wat zijn kanshebbers voor een pilot. Daarnaast is in onze business het meenemen van stakeholders erg belangrijk, en ook hier zet Gladior de juiste stappen.”

Fedor Achterkamp, Online Marketing Specialist, Ardanta
Write

Diverse customer journeys

Voor Ardanta, maar eigenlijk voor geen enkele organisatie, is er niet één customer journey die leidend is. Gladior stemt de inzet van middelen én de boodschap daarom ook zoveel mogelijk af op de specifieke klanttypen van de organisatie. Doordat Gladior betrokken is bij alle aspecten van online uitingen, sluit de afstemming van de kanalen in de customer journey perfect op elkaar aan.

Ardanta website screenshot
Produce

Wat hebben wij gedaan voor Ardanta?

Advertising

Er zijn verschillende advertising kanalen ingezet voor Ardanta. Door inzet van deze kanalen continu te monitoren en gezamenlijk te optimaliseren hebben we ervoor gezorgd dat dat de Adspend is gehalveerd, terwijl er ook een groei is bereikt in bezoekers en afgesloten premies. Een ander belangrijk aspect is de inzet van affiliate marketing. In de wereld van vergelijken, moet Ardanta ook aanwezig zijn op vergelijkingswebsites.

SEO & Techniek

Gladior adviseert Ardanta op SEO technisch gebied. Daarnaast is Gladior verantwoordelijk voor de inrichting en implementatie van Google Tag Manager en Google Analytics, waarbij we ervoor zorgdragen dat alle relevante gebeurtenissen en conversies meetbaar en inzichtelijk worden gemaakt.

Conversie optimalisatie & Personalisatie

We zijn gestart met de inzet van conversie optimalisatie, om ervoor te zorgen dat de website aan de hand van bijvoorbeeld A/B testen gebruiksvriendelijker wordt. Klanten van Ardanta worden daardoor sneller geholpen. Daarnaast zetten we ook al geruime tijd in op online personalisatie om de boodschap op de website af te kunnen stemmen op diverse typen bezoekers.

Dashboards

Doordat de inzet van de online kanalen divers is en deze bijdragen aan de online doelstellingen van Ardanta hebben we diverse dashboards ontwikkeld in Klipfolio. Op deze wijze heeft Ardanta op ieder moment inzicht in de voortgang van deze doelstellingen wordt er op verschillende niveaus gerapporteerd over de resultaten van de diverse campagnes.

Ardanta impressie
Perform

Resultaten

Merkbekendheid

De rode draad door alle jaren heen is het verbeteren van de merkbekendheid van Ardanta Het meten van KPI’s als deze is altijd een uitdaging, maar door de inzet van de juiste mix van middelen hebben we er samen voor gezorgd dat er +50% stijging is gerealiseerd in merkgerelateerd zoekverkeer en een stijging van 67% in website bezoek.

#HereToStay

Kennisoverdracht

Naast het feit dat Gladior verantwoordelijk is voor de inzet van online kanalen vinden wij het ook belangrijk om kennis over te dragen aan de medewerkers van de betrokken afdelingen binnen Ardanta. Door diverse disciplines samen te brengen, worden er kennissessies gegeven over de ontwikkelingen van het online speelveld waarin we ons bevinden en welke kansen hier liggen voor Ardanta. Door de wisselwerking tussen de collega’s van Ardanta en het projectteam van Gladior is er een transparante samenwerking, Hierdoor kan er snel geschakeld en bijgestuurd worden op alle vlakken, waarbij de grote lijnen nooit uit het oog worden verloren.

Van GET naar GROW

#vanDatanaarDaadkracht

Blijven optimaliseren

We hebben diverse meetinstrumenten en rapportages voorhanden met de diverse platformen. Dit levert waardevolle inzichten op in het gebruik. Zo hebben we kunnen zien dat bepaalde onderdelen van het intranet niet optimaal gebruikt werden. Onze vervolgactie was het faciliteren van een extra training. Op deze manier blijven we de interactie met, maar ook tussen de platformen optimaliseren.

Van GET naar GROW